Disputas: Rusmiddelforgiftninger på legevakt (Tidsskrift for Den norske legeforening)

I Oslo behandles de fleste pasienter med rusmiddelforgiftning ved Legevakten i Oslo, med enkle verktøy for diagnostikk og behandling.

heroinutstyr

Opioidforgiftning var dødsårsak for de to som døde etter å ha blitt sendt hjem. Ill.foto: tolgakolcak, iStockphoto

 

Av Odd Martin Vallersnes

I løpet av ett år registrerte vi alle rusmiddelforgiftninger ved legevakten, kartla oppfølgingen etterpå, registrerte dødsfall, kontakter med spesialisthelsetjeneste og fastlege samt rekontakter ved legevakten. Data ble hentet fra vårt eget journalsystem og nasjonale registre.

Av totalt 2 343 rusmiddelforgiftninger ble pasienten innlagt i sykehus i 17% av tilfellene. Ingen døde ved Legevakten i Oslo. To døde den første uken etter å ha blitt sendt hjem, begge av en ny opioidforgiftning.

Les mer: Rusmiddelforgiftninger på legevakt (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om akuttpsykiatri og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/disputas-rusmiddelforgiftninger-pa-legevakt-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)