Doktorgrader om bipolar lidelse og depresjon (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Emosjonell oppmerksomhet ved depresjon

 Ill.foto: Akirastock, iStockphoto

Affektive lidelser kan være krevende å leve med. Ill.foto: Akirastock, iStockphoto

Mari Strand forsvarte 17. januar 2013 avhandlingen Emotional information processing in recurrent MDD for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen.

Tre eksperimentelle studier ble gjennomført. Funnene viser at en gruppe pasienter i bedring av depresjon prosesserer emosjonell informasjon likt som en kontrollgruppe, men oppmerksomhet mot emosjonell informasjon kan være relatert til grad av depressive symptomer. Studien viste også at informasjon fra ansikter ble oppfattet slik at det kan påvirke hvordan man oppfatter annen type emosjonell informasjon. Pasienter gjorde også flere feil i oppfattelsen av positiv emosjonell informasjon enn en frisk kontrollgruppe, og det blir diskutert om dette kan bidra til en sårbarhet for å utvikle depressive symptomer igjen.

Bedringsprosesser ved bipolare lidelser

Marius Veseth forsvarte 23. januar 2013 avhandlingen Recovery in bipolar disorder: A Reflexive-collaborative exploration of the lived experiences of healing and growth when battling a severe mental illness for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Basert på to kvalitative undersøkelser viser avhandlingen hvordan de som har bipolar lidelse selv er aktive agenter i arbeidet med å skape et rikt og meningsfullt liv. Utfordringene de møter og strategiene de bruker er svært lik de utfordringene og strategiene mennesker uten en psykisk lidelse opplever og bruker. Avhandlingen vektlegger betydningen av førstepersonsperspektivet i det psykiske helsefeltet, og bygger på en nyskapende metode der personer med levde erfaringer av fenomenene som undersøkes, deltok i forskningen. Avhandlingen drøfter hvordan denne metoden kan bidra til å heve kvaliteten på studier og undersøkelser.

Les mer her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani, oppsummert forskning og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/doktorgrader-om-bipolar-lidelse-og-depresjon-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)