Dokumentasjon for behandling med topiramat for bipolar lidelse (RELIS)

RELIS – Regionale legemiddelinformasjonssentre – har publisert et stort antall spørsmål og svar på legemiddelspørsmål. Nylig fikk de dette spørsmålet:

Topiramat anbefales ikke ved bipolar lidelse. Ill.foto: hidesy, iStockphoto

 

SPØRSMÅL: Er det dokumentert effekt av topiramat (Topimax) ved bipolar lidelse?

SVAR: Vi har søkt i tilgjengelige databaser og sett på tilgjengelig evidensbasert dokumentasjon, vi har ikke funnet dokumentert effekt av topiramat ved bipolar lidelse. Topiramat (Topimax) har godkjenning i Norge for bruk som monoterapi hos voksne med partielle epileptiske anfall, generaliserte tonisk-kloniske anfall eller Lennox-Gastaut syndrom. Videre er det godkjent som profylakse mot migrenehodepine, men ikke som akuttbehandling. I en oversiktsartikkel fra 2016 i Cochrane med seks studier og totalt 1638 delttagere, fem av studiene hadde deltagere med maniske eller manisk-depressive episoder, i den sjette studien oppfylte pasientene kriteriene for depressive episoder. Topiramat ble sammenlignet med placebo og alternativ farmakologiske behandlingsformer (f.eks Litium) både som monoterapi og som tilleggsbehandling.

På bakgrunn av studiene greide man ikke å komme frem til en klar konklusjon om topiramats kliniske effekt ved bipolar lidelse. Litium var klart mer effektiv en topiramat når medikamentet var brukt som monoterapi under behandling av akutte affektive episoder ved bipolar lidelse. Vi har også sett på retningslinjene fra Australia og New Zealand hvor det oppgies at det ikke finnes noen randomiserte kliniske studier som kan danne bakgrunn for bruk av topiramat for pasienter med bipolar lidelse. I en oversiktsartikkel fra 2017 i International journal of Neuropsychopharmacology refereres det til 4 studier som viste negativ effekt av topiramat ved maniske episoder. Det anbefales i artikkelen å unngå bruk av topiramat hos pasienter med depressive perioder som kan forverres og indusere suicidalitet.

Les mer: Dokumentasjon for behandling med topiramat (Topamax) for bipolar lidelse

Dato for henvendelse: 09.05.2017 RELIS database 2017; spm.nr. 8470, RELIS Sør-Øst 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani og legemidler, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/dokumentasjon-for-behandling-med-topiramat-for-bipolar-lidelse-relis)