Du har gratis tilgang til mange av artiklene i Lancet

Mange av artiklene i Lancet-tidsskriftene er fritt tilgjengelige seks måneder etter utgivelse. Dette gjelder dessverre ikke hele tidsskriftene, men såpass mange artikler omfattes av ordningen at det kan være verdt å prøve å skaffe artikkelen på denne måten.

ung mann som leser på kafé

Her har du oppskrifter på hvordan lese Lancet-artikler gratis. Ill.foto: Mostphotos.

 

Det er flere måter å finne fulltekstartikler på:

  1. Alt stoff om covid-19 er fritt tilgjengelig på COVID-19 Resource Centre
  2. Du kan finne fram open access-artikler fra The Lancet i PubMed. Etter å ha søkt opp tidsskriftet Lancet i PubMed, kan du lete opp artikler, for eksempel om depression. Deretter kan du velge filteret Free fulltext og voilà: Gratis tilgang til artikler om depresjon i Lancet! Ulempen er at svært få av artiklene i Lancet er publisert som open access, iallfall slik det framgår i PubMed.
  3. Lancet har en side for alle utgaver. Klikk deg inn på den og velg en utgave som er eldre enn 6 måneder, så vil du se at du har fullteksttilgang til en del av artiklene.

Lancet Psychiatry

Lancet har sitt eget psykiatri-tidsskrift: Lancet Psychiatry. Søk det opp i PubMed ved å skrive inn «Lancet Psychiatry»[journal]. Derfra kan du søke på emnet du er interessert i, for eksempel depression. Og vips: Gratis tilgang til artikler om depresjon i Lancet Psychiatry!

Open access-ordninger

Lancet innførte for noen år siden lanserte en ny open-access-strategi. Der går det fram at forfattere kan velge mellom «gull-standard»  og «grønn open access» for «all RCUK-funded research papers». Gull-standard gir fri tilgang fra publiseringsdato, mens grønn open access hos Lancet gir fri tilgang til forskning støttet av RCUK etter seks måneder eller mulighet for at forfatteren selv legger artikkelen i et såkalt åpent arkiv.

Lancet uttrykker dette slik: “Green open access solution—where authors can deposit the final accepted version of their paper in any repository they choose 6 months after publication—for all RCUK-funded research papers submitted after April 1. In addition, for the “green” open access solution we will also make the published paper free to access on our websites 6 months after publication.»

Tidsskrifter er mer enn forskning

Å få tilgang til forskningsartiklene er selvfølgelig ingen fullgod erstatning for tilgang til hele tidsskriftet. En går glipp av kommentarartikler, ledere, og mye av det som gjør tidsskriftet til god og forståelig lesning. Tidsskriftets «atmosfære», eller «ånd» får man ikke. Men likevel: tilgang til forskningen er et stort skritt i riktig retning.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om tidsskrifter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/du-har-gratis-tilgang-til-mange-av-artiklene-i-lancet)