E-læringskurs om forskrivning av vanedannende legemidler

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har, i samarbeid med Helsekompetanse.no, utviklet et e-læringskurs i forskrivning av vanedannende legemidler.

Ill.foto: AlexRaths, iStockphoto

Kurset tar opp praksisnære dilemmaer. Ill.foto: AlexRaths, iStockphoto

 

Kurset bygger på Helsedirektoratets Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler, og den viktigste målgruppen er fastleger, selv om alle helsepersonellgrupper kan ha nytte av det.

Kurset presenterer reelle, praksisnære dilemmaer og oppfordrer til refleksjon og diskusjon rundt når man skal starte, slutte eller la være å forskrive vanedannende legemidler. Det tar 4-7 timer å gjennomføre kurset, som er gratis.

Det er søkt om at kurset skal være poenggivende (5 timer) innen spesialitetene allmennmedisin, rus og avhengighetsmedisin, samt psykiatri.

For å ta kurset må du først registrere deg her: https://min.helsekompetanse.no/login/index.php og deretter logge deg på. Søk opp kurset ved å skrive inn vanedannende i søkefeltet på https://min.helsekompetanse.no/

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om ikt, legemidler og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/e-laeringskurs-om-forskrivning-av-vanedannende-legemidler)