Effektiv behandling mot tannlegeskrekk (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Eksponeringsbehandling har god effekt mot tannlegeskrekk. Én intensiv eksponeringsbehandling på inntil tre timer er like bra som fem korte, ukentlige behandlinger.

Det er mulig å bli kvitt tannlegeskrekken. Ill.foto: fahrner, iStockphoto

Nesten 30 % av oss vil utvikle en angstlidelse i løpet av livet. Spesifikke fobier, deriblant tannlegeskrekk og sprøyteskrekk, utgjør den største undergruppen, ifølge psykolog Kristin Haukebø.

- Man vet hvilken behandling som hjelper – eksponeringsterapi. Det har vært vanskelig å gi disse pasientene optimal behandling grunnet det tverrfaglige samarbeidet som kreves, sier hun.

Haukebø har gjort en studie med 40 pasienter med odontofobi som i gjennomsnitt hadde unngått tannlegen i 11 år og som knapt klarte å sette seg i tannlegestolen. Etter eksponeringsbehandling, enten i én lang sesjon eller fordelt over fem korte sesjoner over fem uker, klarte de å motta vanlig tannbehandling. Totalt 77 % klarte å oppsøke tannlege i året etter avsluttet terapi. All behandling ble utført av tannleger ved Senter for odontofobi med spesiell kompetanse i kognitiv atferdsterapi.

Les mer: Effektiv behandling mot tannlegeskrekk

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om angst, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/effektiv-behandling-mot-tannlegeskrekk-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)