Effektivt med musikkterapi ved depresjon (Utvalgt forskning)

Musikkterapi kan bedre den psykiske helsen for pasienter med psykiske lidelser, ifølge Griegakademiets senter for musikkterapiforskning. Nå fastslår en ny studie fra Bergens-senteret at musikkterapi kombinert med standardbehandling har positiv effekt ved depresjon.

Musikkterapi kan fremme kreativ energi og bedre den psykiske helsen. Ill.foto: joebrandt, iStockphoto

Musikkterapi har lenge vært anerkjent som et virkningsfullt tiltak ved depresjon, men forskning på området har fram til nå vært lite metodisk og resultatene uklare. En gruppe forskere ved GAMUT i Bergen presenterer nå resultatene fra en grundigere gjennomført studie.

Halvparten av deltakerne i studien fikk behandling med musikkterapi i tillegg til standard behandling, mens kontrollgruppen kun mottok standard behandling. Pasientene som deltok i musikkterapien, opplevde større bedring sammenlignet med kontrollgruppen, både når det gjaldt symptomer på depresjon, angst og generell funksjonsevne.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om depresjon og mani, oppsummert forskning og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/effektivt-med-musikkterapi-ved-depresjon-utvalgt-forskning)