Egen ressurssamling for deg som arbeider med barn og ungdom

Klikk deg inn på Barn og unge-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med barn og unge. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

To fjellklatrere

På Helsebiblioteket kan du få hjelp til arbeidet med barn og unge. Ill.foto: ongap, iStockphoto

 

Barn og unge finner du blant annet retningslinjer som Veileder i barne- og ungdomspsykiatri. Veilederen inneholder egne kapitler om spesifikke lidelser som blant annet:

Det finnes ikke norske retningslinjer for alle tilstandene, så du finner også utenlandske retningslinjer på sidene om barn og unge. Her er noen av dem:

Sidene holdes løpende oppdatert.

En rekke lover regulerer arbeid med barn.

Fagprosedyrer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer har publisert en rekke prosedyrer for arbeid med barn. Spesielt de prosedyrene som handler om mishandling, overgrep og omsorgssvikt kan være aktuelle for folk som arbeider med psykisk helse.

Skåringsverktøy

Under skåringsverktøy finner du blant annet:

Tidsskrifter

Det finnes mange spesialtidsskrifter om barne- og ungdomspsykologi og -psykiatri,  men de kan være litt vanskelige å finne. Dersom du vil sjekke om Helsebiblioteket abonnerer på et tidsskrift, gå til www.helsebiblioteket.no/tidsskrifter og klikk på Finn tidsskrifter.  Her kan du søke på tittelord, eller du kan bla deg ned til pediatri. Helsebibliotekets tidsskrifttilbud ble sterkt redusert i 2019 og 2020.

Oppslagsverk

Oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate har begge mye stoff om behandling av barn.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har mye innhold på området psykisk helse. Under www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse finner du 22 underemner som alle gir deg fagnyheter, retningslinjer, skåringsverktøy og oppsummert forskning på feltet.

Aktuelle søkeord: ungdomspsykiatri, barnepsykologi, familiepsykologi, skolepsykologi, barne- og ungdomspsykiatri.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt. Artikkelen oppdatert 18.06.2020.

Les mer om barn og ungdom, oppslagsverk, retningslinjer og tidsskrifter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/egen-ressurssamling-for-deg-som-arbeider-med-barn-og-ungdom)