Egen ressurssamling for deg som arbeider med sammenhengen mellom kropp og sinn

Klikk deg inn på kropp-og-sinn-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med pasienter der sammenhenger mellom kropp og sinn står sentralt. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto

Under Kropp og sinn finner du blant annet stoff om mindfulness. Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto

 

Under samlebetegnelsen Kropp og sinn har Helsebiblioteket samlet temaer som psykosomatikk, effekter av meditasjon, pasientens opplevelse av somatisk sykdom, med mere.

Retningslinjer

Der vi mangler norske retningslinjer, har vi lenket til engelske, svenske og danske retningslinjer. For eksempel:

Oppsummert forskning

Under Oppsummert forskning finner du systematiske oversikter, først og fremst fra Cochrane Library. Eksempler:

Skåringsverktøy

Under skåringsverktøy-sidene  for kropp og sinn finner du blant annet skåringsverktøy for hvordan folk oppfatter sin sykdom:

Tidsskrifter

Det finnes en del spesialtidsskrifter om kropp og sinn. Oversikten over tidsskrifter om kropp og sinn omfatter rundt flere titler. Der finner du tidsskrifter som:

Dersom du vil sjekke om Helsebiblioteket abonnerer på et tidsskrift, så gå til www.helsebiblioteket.no/tidsskrifter og klikk på Finn tidsskrifter.  Her kan du søke på tittelord, eller du kan bla deg ned til Medisin eller Psykiatri.

Hvis du vil lese disse tidsskriftene hjemmefra, må du logge inn på Helsebiblioteket først. Er du på jobben, blir IP-adressen din sannsynligvis gjenkjent, og du slipper å logge inn.

Oppslagsverk

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice er begge omfattende, kunnskapsbaserte oppslagsverk.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har mye innhold på området psykisk helse. Under www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse finner du 22 underemner som alle gir deg fagnyheter, retningslinjer, skåringsverktøy, tidsskrifter og oppsummert forskning på feltet.

Aktuelle søkeord: psykosomatisk, ME, mindfulness, psykosomatikk, somatisering, smerte, nevrofysiologi, palliasjon, delir.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kropp og sinn og retningslinjer, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/egen-ressurssamling-for-deg-som-arbeider-med-sammenhengen-mellom-kropp-og-sinn)