Egen ressursside for deg som arbeider med psykoterapi

Klikk deg inn på psykoterapi-sidene på Helsebiblioteket! Her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som driver med psykoterapi. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

psykolog i samtale med pasient

På Helsebiblioteket finner du verktøy for å vurdere resultatene av samtaleterapi. Ill.foto: Colourbox.

 

Psykoterapi-sidene har innhold innen områdene kognitiv atferdsterapi, psykodynamisk terapi, familieterapi, interpersonlig terapi og mange andre. Temaene kan være aktuelle for flere yrkesgrupper, fra psykologer og psykiatere til allmennleger og familieterapeuter.

Retningslinjer

Vi lenker til norske retningslinjer når de finnes:

Der det mangler norske retningslinjer, har vi lenket til engelske, svenske og danske retningslinjer.

Hvis du vil finne alle retningslinjer for psykoterapi på norsk, også de diagnosespesifikke, kan du bruke Helsebibliotekets søkemotor: https://www.helsebiblioteket.no/sok?q=psykoterapi&informationType=retningslinjer&language=norsk

Oppsummert forskning

Helsebiblioteket har en stor og viktig samling oppsummert forskning om psykoterapi. Under Oppsummert forskning finner du systematiske oversikter, først og fremst fra Cochrane Library. Eksempler:

Skåringsverktøy

Under skåringsverktøy-sidene for psykoterapi finner du verktøy for vurdering av pasienten før psykoterapi og vurdering av terapien i etterkant. Her er noen eksempler:

Oppslagsverk

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice er begge omfattende, kunnskapsbaserte oppslagsverk som også har relevant innhold innenfor psykoterapi og psykologi.

Pasientinformasjon

Under helsebiblioteket->psykisk helse->psykoterapi->pasientinformasjon er det forklaringer av hva de forskjellige terapiene går ut på.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har mye innhold på området psykisk helse. Under www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse finner du 22 underemner som alle gir deg fagnyheter, retningslinjer, skåringsverktøy, tidsskrifter og oppsummert forskning på feltet.

Aktuelle søkeord: psykoterapi, CBT, kognitiv atferdsterapi, samtaleterapi, interpersonlig psykoterapi, hypnoterapi, psykoanalyse, hypnose, gestaltterapi, familierådgiving, skolepsykologi.

Dette er en oppdatert versjon av en artikkel som ble publisert i PsykNytt 26.02.2019.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/egen-ressursside-for-deg-som-arbeider-med-psykoterapi)