Eldre drikker oftere enn yngre (fhi.no)

Desto eldre vi er, jo oftere drikker vi alkohol, viser ny rapport.

Eldre dirkker mer enn ungdom. Ill.farge

De over 65 drikker nesten dobbelt så ofte som 20-åringene. Ill. foto: Colourbox.

 

Spørreundersøkelser viser at 20-åringer i gjennomsnitt drikker alkohol 33 ganger i året. 60-åringer drikker oftere, i gjennomsnitt 53 ganger.

– Eldre drikker oftere enn yngre, men de drikker mindre om gangen, og de har et mindre risikofylt drikkemønster, sier Elin K. Bye, forsker ved Folkehelseinstituttet. Eldre drikker i større grad på ukedager og de drikker hovedsakelig vin, utdyper Bye. Yngre drikker seg oftere fulle i helgene, et drikkemønster som er forbundet med mer alkoholrelaterte skader.

Les mer: Eldre drikker oftere enn yngre  (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/eldre-drikker-oftere-enn-yngre-fhi.no)