Et sted å bo – et sted å leve (NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Temaheftet «Et sted å bo – et sted å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid», inneholder aktuelt fagstoff og masse spennende eksempler på hvordan man driver med boligsosialt arbeid for personer med samtidige psykisk helse- og rusutfordringer ulike steder i Norge.

trehus

Kommunene oppfordres til å gi innbyggerne varige, gode botilbud. Ill.foto: Colourbox.

 

I heftet, som ble utgitt i mars 2021, er det reportasjer og fagartikler, fra blant annet Oslo, Sandnes, Hammerfest, Bodø, Moss, Lindesnes, Tromsø og Nittedal. Vi har invitert spennende stemmer inn for å skrive i heftet, og NAPHAs rådgivere bidrar også med stoff.

Bla i heftet på skjerm

Vet mye om hva som fungerer

I Regjeringens boligsosiale strategi for perioden 2021–2024 oppfordres kommunene til å bygge opp tjenester som gir innbyggerne varige, gode botilbud, i stedet for kortvarige løsninger. NAPHA ønsker å inspirere til godt boligsosialt arbeid, der ansatte, brukere og ledere i ulike deler av tjenestetilbudet jobber godt sammen. Det er utviklet mange gode metoder, modeller og tjenester. Gjennom forskning og erfaring vet man en god del om hva som fungerer, og vi anbefaler at kommunene tar i bruk slike metoder og modeller, når de skal planlegge sitt boligsosiale arbeid.

Last ned pdf-filen Et sted å bo – et sted å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid

Les mer: Nytt temahefte fra NAPHA: Et sted å bo – et sted å leve (NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om dps og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/et-sted-a-bo-et-sted-a-leve-napha-nasjonalt-kompetansesenter-for-psykisk-helsearbeid)