Fant en sammenheng mellom cannabisbruk og psykiske lidelser (ROP)

Har du brukt cannabis, øker sjansen for at du på et senere tidspunkt får forskrevet legemidler som antipsykotika, stemningsregulerende midler eller antidepressiva. Det antyder en ny norsk studie.

marihuanarøyking

Folk som har røykt cannabis, kan ha større risiko for å forskrevet psykofarmaka seinere. Ill.foto: Mostphotos.

 

Av Sissel Drag

Norske forskere har sammenlignet data om cannabisbruk og forskrivning av legemidler for ulike psykiske lidelser. Studien viser at bruk av cannabis øker risikoen for senere å få forskrevet antipsykotika, stemningsstabiliserende midler og antidepressiva. Dette er legemidler som brukes mot lidelsene psykose, bipolar lidelse og depresjon.

Eline Borger Rognli, hovedforfatter bak studien, er likevel rask med å påpeke at dette ikke betyr det samme som at cannabis øker risikoen for psykiske lidelser hos flertallet: – Blant alle de som bruker cannabis som rekreasjon, er det noen få som kan få alvorlige konsekvenser av det, som avhengighet eller psykiske lidelser. Men de aller fleste går det bra med, understreker psykologen og rusforskeren. Forskerne bak studien understreker at dette er målt ved medisinbruk, som bare kan ses som en indikasjon på psykisk lidelse.

Koblet data fra Ung i Norge-undersøkelsen og reseptregisteret

Forfatterne hentet data om cannabisbruk fra undersøkelsen Ung i Norge. Opplysninger fra i alt 2602 personer, innhentet i fire omganger i perioden 1992 til 2006, ble inkludert i studien. Informasjon om forskrivninger av psykofarmaka i perioden 2007 til 2015 ble innhentet fra Reseptregisteret, og koblet med dataene fra Ung i Norge-undersøkelsen.

Avdekket sammenhenger

Forskerne fant en sammenheng mellom cannabisbruk det siste, foregående året og forskrivninger av antipsykotika, stemningsregulerende midler og antidepressiva på et senere tidspunkt. De fant ingen sammenheng mellom cannabisbruk og forskrivning av angstdempende midler. Analysen tok høyde for sosiodemografiske variabler, atferdsproblemer, bruk av andre stoffer, psykisk stress og forskrivninger året før cannabisbruken ble målt.

Trenger mer kunnskap

Forskerne Eline Borger Rognli, Jørgen Bramness og Tilmann von Soest gjennomførte den longitudinelle studien med utgangspunkt i et ønske om å forstå sammenheng mellom cannabis og psykiske lidelser.

– Det er relativt godt dokumentert at cannabisbruk øker risikoen for schizofreni. Men fortsatt vet vi for lite om denne sammenhengen. Handler det om mengden cannabis, styrken på cannabisen, en sårbarhet for psykose hos personen som bruker, eller en blanding av alt dette? Det er fortsatt mye vi ikke forstår godt nok, understreker Borger Rognli.

Les mer: Fant en sammenheng mellom cannabisbruk og psykiske lidelser (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/fant-en-sammenheng-mellom-cannabisbruk-og-psykiske-lidelser-rop)