Fibromyalgi-pasienter frisknet til etter operasjon (Medscape)

Fibromyalgi kan i noen tilfeller være udiagnostisert hyperparathyroidisme, en sykdom i biskjoldbrusk-kjertlene. En del pasienter med "fibromyalgi" kan bli friske dersom de blir operert for hyperparathyroidisme, mener amerikanske forskere.

UKJENT ÅRSAK: Om lag 90 prosent av personer som får diagnosen fibromyalgi i Norge, er kvinner. Ill.foto: VikaValter, iStockphoto

I en studie offentliggjort i oktober i fjor fant forskere at ti prosent av pasienter med fibromyalgi-diagnose hadde hyperparathyroidisme. Til sammenligning fant studien udiagnostisert hyperparathyroidisme hos bare 0,1 prosent av den øvrige befolkningen.

Hyperparathyroidisme er en sykdom i biskjoldbrusk-kjertlene der kalsium-nivået i blodet er for høyt. For høy kalsiumkonsentrasjon i blodet kalles hyperkalsemi. Symptomene ligner til forveksling på symptomene ved fibromyalgi:

Trøtthet og manglende overskudd, muskelsmerter, hodepine, nedsatt konsentrasjonsevne og svekket hukommelse og humørsvingninger. Begge tilstandene er vanligst hos kvinner, og øker med alderen.

I en fersk undersøkelse opplevde alle deltakerne som hadde en uoppdaget hyperparathyroidisme bedring etter å ha gjennomgått operasjon. Hver femte pasient kunne slutte helt med fibromyalgi-medisiner.

– Hos enkelte pasienter kan en operasjon bety at de blir helt friske, sier Kelly L. McCoy, MD, assisterende professor i kirurgi og en av forfatterne bak studien, til Medscape Medical News.

– Se etter hyperparathyroidisme før du gir diagnosen fibromyalgi, er professorens råd til leger.

– Selv om det skulle vise seg at pasienten har fibromyalgi, kan det være at de likevel vil oppleve symptomlettelse og kan bruke færre medisiner etter en hyperparathyroidisme-operasjon. Vår konklusjon er at screening for denne endokrine tilstanden bør bli en del av prosedyren når helsepersonell mistenker at en pasient har fibromyalgi, sier McCoy.

Hun mistenker at enkelte fibromyalgi-pasienter kan være feildiagnostisert, og at de "bare" har hyperparathyroidisme, som kan  leges ved kirurgi. McCoy og medforfatterne hennes jobber nå med en multisenterstudie der de undersøker funnene videre, noe hun håper vil kunne komme mange fibromyalgi-pasienter til gode:

– Disse pasientene har fått merkelappen "syk", men lider muligvis av noe vi kan ordne opp i. Det er viktig at vi får gjennomført en større studie om emnet slik at vi kan få spredt dette, avslutter professoren.

Les omtalen i Medscape her

Hyperparathyroidisme i Wikipedia

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om diagnostikk og utredning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/fibromyalgi-pasienter-frisknet-til-etter-operasjon-medscape)