Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom (Dagens Medisin)

I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012.

Tenåringsjente i terapisamtale med mannlig psykolog. Ill.foto: Colourbox.

Det har vært en økning i depressive symptomer blant jenter i alderen 15-19.  Ill.foto: Colourbox

 

Lisbeth Nilsen 

Fra 2012 til 2015 økte raten av øyeblikkelig-hjelp innleggelser (ø-hjelpsraten) i psykisk helsevern for barn og unge i alderen 0-17 år (BUP) fra 11 til 16 per 10.000 innbyggere. Det er en økning på 45 prosent. Raten uttrykker ø-hjelpinnleggelser i forhold til antall innbyggere i aktuell alder. Det viser Helsedirektoratets nye Samdata-tall for spesialisthelsetjenesten 2015.

Les mer: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om akuttpsykiatri og barn og ungdom, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/flere-barn-og-unge-akuttinnlegges-for-psykisk-sykdom-dagens-medisin)