Flere får tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

2,5 prosent flere pasienter fikk behandling innen TSB i 2014 sammenlignet med året før, viser nye tall fra Norsk Pasientregister.

Ill.foto: Colourbox

Alkohol og opiater er de stoffene som de fleste i TSB har problemer med.Ill.foto: Colourbox

I årene før 2014 har det vært reduksjon i antall pasienter og antall utskrivninger i TSB. Men i 2014 snudde trenden. Over 30.000 pasienter mottok behandling innen TSB – en økning på 2,5 prosent fra 2013. Pasientveksten er i hovedsak i Helse Midt-Norge og Helse Vest, viser en ny rapport fra Norsk Pasientregister.

Les også: Psykisk helsevern for voksne og TSB, rapport fra Helsedirektoratet

Økning i antall oppholdsdøgn

Tallene viser også flere oppholdsdøgn og økning i antall polikliniske konsultasjoner.

Blant pasientene i TSB er psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol og opiater de klart mest brukte tilstandskodene, med henholdsvis 37 og 27 prosent av de innlagte pasientene. Også på omsorgsnivå dag og poliklinikk er disse to tilstandskodene mest brukt.

Hovedtyngden av pasientene er i alderen 30-49 år.

Les hele saken her:

Flere får tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (Nasjonal kompetansetjeneste ROP).

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/flere-far-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb-nasjonal-kompetansetjeneste-rop)