Flere kriterier er nyttige predikatorer for schizofreni (Utvalgt forskning)

Både kriteriene for svært høy risiko og kriteriene for grunnsymptomer er nyttige for å predikere schizofreni hos personer med økt risiko for lidelsen, fastslår en ny studie.

Tidlig intervensjon ved schizofreni kan lette byrden av lidelsen for den som er rammet. Ill.foto: digi_guru, iStockphoto

Diskusjonen går høyt rundt prodromale kriterier som predikatorer for schizofreni. Hvor nyttige og nøyaktige er de? Risikoen for feilmedisinering  av personer som skårer falskt positivt ved screening for schizofreni, er betydelig. På den annen side kan tiltak i prodromalfasen redusere byrden av lidelsen for personen som er rammet.

En gruppe forskere hadde som mål å samle all tilgjengelig, forskningsbasert kunnskap om gyldigheten av prodromale kriterier som predikatorer hos personer med høy risiko for å utvikle schizofreni.

De fant to hovedtyper av kriterier som fylte gyldighetskravene: Ultra-høyrisiko-kriterier og grunnsymptom-kriterier.

Forskerne konkluderte med at begge kriterier var gyldige og nyttige for å avdekke schizofreni hos høyrisikogrupper.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om diagnostikk og utredning, oppsummert forskning og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/flere-kriterier-er-nyttige-predikatorer-for-schizofreni-utvalgt-forskning)