Forsker overrasket over tvangsmiddelbruk (dagensmedisin.no)

288 ungdommer ved ungdomspsykiatriske institusjoner ble utsatt for 4143 episoder med tvangsmiddelbruk i løpet av tre år. 

6,5 prosent av ungdommene som var innlagt ved de ungdomspsykiatriske akuttavdelingene, opplevde tvangsmiddelbruk.. Ill.foto: o_sa, iStockphoto

 

Det viser en studie som nylig er publisert i Psychiatry Research. Artikkelen er en del av doktoravhandlingen til Astrid Furre ved kompetansesenter for sikkerhet, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) ved Oslo universitetssykehus.

Ifølge forskeren er dette første gang omfanget av tvangsmiddelbruk er kartlagt i norsk ungdomspsykiatri.

Studien viser at 6,5 prosent av de 4099 ungdommene som var innlagt ved de ungdomspsykiatriske akuttavdelingene opplevde tvangsmiddelbruk. Dataene er hentet fra tvangsmiddelprotokoller og elektroniske pasientjournaler i perioden 2008-2010.

Les hele saken her: Forsker overrasket over tvangsmiddelbruk (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om akuttpsykiatri og barn og ungdom, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/forsker-overrasket-over-tvangsmiddelbruk-dagensmedisin.no)