Forskjeller mellom yngre og eldre pasienter med ROP (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

En ny studie peker på vesentlige forskjeller mellom yngre og eldre personer med ROP-lidelser. Forskjellene bør gjenspeiles i behandling, mener forskerne. Norske fagfolk advarer mot å stakkarsliggjøre de eldre.

 Ill.foto: yurok, iStockphoto

Rusproblemer hos unge og gamle påvirkes av forskjellige forhold. Ill.foto: yurok, iStockphoto

av Sissel Drag

Eldre personer med samtidig rus og psykisk lidelse bruker andre rusmidler og har ofte kortere opphold ved behandlingsinstitusjoner sammenlignet med yngre ROP-pasienter.

Pasienter over femti er i større grad påvirket av indre faktorer som psykisk sykdom og fysisk og kognitiv svekkelse, mens den yngre garde oftere må hanskes med ytre forhold.

Dette er hovedfunnene i studien Differences between Older and Younger Adults in  Residential Treatment for Co-Occurring Disorders, som ble publisert i Journal of Dual Diagnosis i desember i fjor.

1400 personer med ROP-lidelser deltok i den amerikanske studien, som forfatterne mener bidrar med ny kunnskap om et emne det er forsket lite på.

Les også: Flere mellom 50 og 70 år drikker daglig

Les mer: Forskjell på gammel og ung? (Nasjonal kompetansetjeneste ROP).

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/forskjeller-mellom-yngre-og-eldre-pasienter-med-rop-nasjonal-kompetansetjeneste-rop)