Fortsatt magert om bruk av psykofarmaka for ungdom med autisme (Utvalgt forskning)

Mangelen på kunnskap om bruk av medisiner hos unge med autisme er betydelig, viser en fersk oversikt fra USA.

Forskerne vet lite om effekten av psykofarmaka hos unge mennesker med autisme. Ill.foto: art-4-art, iStockphoto

Mange tiltak for barn med lidelser i autismespekteret har blitt undersøkt og analysert. Tilnærminger for ungdom og unge voksne med samme type lidelser har derimot ikke fått samme oppmerksomhet. Kunnskapen om effekten av behandling med psykofarmaka hos denne pasientgruppen er mager.

I en ny, systematisk oversikt fra Vanderbilt-universitetet i USA har forskere undersøkt alle tilgjengelige data om  behandling ved autisme spektrum-lidelser hos personer i alderen 13 til 30 år. Forfatterne søkte i databasene Medline, PsycINFO og ERIC etter relevant litteratur fra perioden 1980 til desember 2011.

Oversikten inkluderte åtte studier, hvorav halvparten var av god kvalitet. Forfatterne fant ingen overbevisende dokumentasjon om bruk av psykofarmaka for unge med autisme spekter-lidelser.

To av studiene samsvarte imidlertid med tidligere forskning om bruk av risperidon hos barn med autisme. Legemiddelet har vist seg å ha positiv effekt hos barn med utagerende atferd, noe som også kunne påvises hos ungdom og unge voksne. Studiene viste også at unge opplevde de samme negative bivirkningene som barn ved bruk av medikamentene, særlig sedasjon og vektøkning.

– Vi ser en markant mangel på kunnskap om bruk av psykofarmaka hos tenåringer og unge voksne med lidelser i autismespekteret. Kunnskapen om bruk av risperidon hos denne pasientgruppen er svak, men funnene våre tilsvarer funn hos yngre barn med autisme, konkluderer forfatterne.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, legemidler og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/fortsatt-magert-om-bruk-av-psykofarmaka-for-ungdom-med-autisme-utvalgt-forskning)