Fortsatt skepsis til bruk av antipsykotika hos eldre med demens (BMJ)

- Antipsykotiske legemidler bør ikke gis til eldre demenspasienter med mindre behovet er uttalt. Slik oppsummerer amerikanske forskere i en ny studie.

Bortimot en tredjedel av eldre pasienter i amerikanske pleiehjem får antipsykotika, ifølge forfatterne av en ny studie. Ill.foto: UgurDemir, iStockphoto

Få undersøkelser sammenligner effekten av ulike antipsykotika hos eldre demenspasienter. British Medical Journal publiserte imidlertid nylig en undersøkelse som kan være av interesse for klinikere som forskriver antipsykotika til denne pasientgruppen. Studien omfattet 75 445 brukere av ulike antipsykotiske medikamenter, som alle var 65 år eller mer, og som var pasienter ved pleiehjem i USA.

Forfatterne av den nye studien hadde som mål å undersøke om risikoen for dødelighet var den samme for de ulike medikamentene, eller om enkelte antipsykotika pekte seg ut som sikrere å bruke for eldre pasienter.

Her er noen av funnene:

  • Sammenlignet med risperidon – det mest brukte antipsykotiske legemiddelet hos pasienter med demens – hadde haloperidol økt risiko for dødelighet, mens quetiapin hadde redusert risiko
  • Effekten av medikamentene var størst kort tid etter behandlingsstart og vedvarte etter at dosen ble justert
  • Det var sammenheng mellom dose og respons ved alle medikamentene, med unntak av quetiapin

Funnene i studien påviser ingen direkte årsakssammenhenger. Forskerne konkluderer likevel med at studiene  gir grunnlag for å advare mot å bruke antipsykotika hos eldre pasienter, med mindre det er et tydelig behov. Datamaterialet antyder at risikoen for dødelighet øker med høyere doser, og ser ut til å være høyest for haloperidol og lavest for quetiapin.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri, legemidler og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/fortsatt-skepsis-til-bruk-av-antipsykotika-hos-eldre-med-demens-bmj)