Frafall i skolen – et helseproblem (ROP.no)

Ungdom uten videregående skole har dårligere helse, bruker mer rusmidler og har flere psykiske lidelser enn de som fullfører 12-årig skolegang, var gjennomgangstemaet på Helsedirektoratets konferanse om ungdom, psykisk helse og rusmidler.

Ill.foto: powerofforever, iStockphoto

Nesten én av fem faller ut av videregående skole, viser norsk statistikk. Ill.foto: powerofforever, iStockphoto

– Å få flere til å fullføre videregående skole er et viktig tiltak for folkehelsen, fastslo Maren Skaset, avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, da Helsedirektoratet arrangerte konferansen «Ungdom og psykisk helse- og rusmiddelproblemer» i Oslo i slutten av oktober.

Hun viste til at det er en klar sammenheng mellom manglende videregående skolegang og helseproblemer, ruslidelser og dårligere levekår senere i livet. Videregående skole er viktig for god helse, men god helse er også viktig for å kunne fullføre videregående skole, fremhevet Skaset.

Utdanning eneste vei til arbeid

Eifred Markussen, forsker i Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), presenterte tall på gjennomføring og frafall i videregående skole. I 1975 var 31 prosent av norske 16-åringer i arbeid, i 1990 var kun 8 prosent av 16-åringene i jobb.

– Tidligere kunne ungdomsskolen være en inngang til arbeidslivet. I dag er døren stengt for de uten utdanning, mente Markussen.

Les mer her: Frafall i skolen – et helseproblem


Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om angst, barn og ungdom, depresjon og mani, oppsummert forskning og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/frafall-i-skolen-et-helseproblem-rop.no)