Fysisk aktivitet kan forebygge depresjon (Dagens Medisin)

Og den største forskjellen i forebyggingsøyemed var ifølge forskerne mellom ingen fysisk aktivitet og lett fysisk aktivitet hver uke.

Fysisk aktivitet kan gi bedre psykisk helse. Ill.foto: blyjak, iStockphoto

 

Lisbeth Nilsen

Det viser en studie basert på data fra HUNT-undersøkelsen. Artikkelforfatterne har benyttet en måte for å prøve å regne ut hvor mange nye tilfeller av sykdom som oppstår hvis fysisk aktivitet som beskyttelsesfaktoren tas bort. Studien, med førsteforfatter S.B. Harvey, er nylig publisert i American Journal of Psychiatry.

– At 12 prosent av fremtidige tilfeller av depresjon kan forebygges ved fysisk aktivitet er veldig, veldig mye, siden det tross alt er mange risikofaktorer for depresjon. Kanskje er lite fysisk aktivitet en av de sterkeste risikofaktorene for depresjon vi faktisk kan påvirke, sier prosjektleder Arnstein Mykletun til Dagens Medisin. Han er professor i helsetjenesteforskning, psykolog og seniorrådgiver ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet.

Les mer: Fysisk aktivitet kan forebygge depresjon (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om

(/psykisk-helse/aktuelt/fysisk-aktivitet-kan-forebygge-depresjon-dagens-medisin)