Gambling er en sykdom

– Gambling må behandles som en sykdom, lyder budskapet fra den britiske legeforeningen. Samtidig med at nett-gambling øker, blir det stadig flere kasinoer på de britiske øyer.

De som tjener penger på gambling må betale for behandling av de avhengige, sier britiske leger.

Spilleavhengighet er et stort problem i mange land, også i Storbritannia. Allerede i 1999 slo en undersøkelse fast at hele 300.000 briter er avhengige. Utviklingen av nettbaserte spill har skutt fart først de siste årene, så mørketallene kan være store.

Nå slår British Medical Assosiation alarm i en artikkel i BMJ. Leger er ikke oppmerksomme på problemet, og de vet lite om behandling. Derfor tar de til orde for økt støtte til forskning, gjennom støtte fra dem som tjener penger på gamblingen.

10 millioner pund

Kravet fra legene er på ti millioner pund, eller mer enn hundre millioner kroner. Pengene skal gå til forskning og behandling av problemene. I dag finnes et fond med knapt en tredel av denne kapasiteten.

– Dersom ikke ti millioner pund er nok, kan vi for eksempel kreve at én prosent av overskuddet skal gå tilbake til forskning og rehabilitering, sier artikkelforfatteren professor Griffiths.

Nye tilbud

Artikkelen peker på flere trender:

  • Tradisjonelle, britiske gamblingarenaer får konkurranse.
  • Hunde – og hesteløp taper for internett, mobiltelefoni og kasinoer.
  • Storbritannia har nå mer enn 150 lovlige kasinoer, og avhengigheten sprer seg i befolkningen.

Gambling har til nå vært en mannsaktivitet. Men når hundeløp får konkurranse av nettpoker, øker omfanget.

– Folk med lav inntekt, barn og unge, samt kvinner og folk med mentale lidelser eller alkoholmisbruk er i faresonen, sier professor Griffiths.

Behandling finnes

Kognitiv adferdsterapi fungerer, sier Vivienne Nathanson, som er leder for den britiske legeforeningens etiske komité.

– Men det er allerede et års ventetid for slik populær behandling, og det kan fort bli mer dersom vi blir flinkere til å diagnostisere avhengighet.

Engelsk originalartikkel i BMJ

(/psykisk-helse/aktuelt/gambling-er-en-sykdom)