God grunn til optimisme i behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse (NAPP)

Ny norsk artikkel har undersøkt hvordan det går i behandling for mennesker med unnvikende personlighetsforstyrrelse.

 

engstelig eldre mann hos legen

Artikkelen er basert på data fra 460 pasienter som fikk psykoterapeutisk behandling. Ill.foto: Colourbox.

 

 

Pasienter i behandling med unnvikende personlighetsforstyrrelse (UvPF) får bedre sosial fungering over tid.

Dette viser en ny artikkel basert på data fra 460 pasienter som fikk psykoterapeutisk behandling ved en av 17 enheter knyttet til Nettverk for personlighetsforstyrrelse (Nettverket).

– Dette er den største studien som viser forløpet blant pasienter med UvPF i behandling som noensinne er publisert, understreker Eikenæs.

Unnvikende personlighetsforstyrrelse (UvPF er den mest utbredte personlighetsforstyrrelsen i Norge. Likevel er det stor mangel på behandlingsforskning og mange uløste spørsmål knyttet til lidelsen; Hvilken type behandling egner seg best til denne pasientgruppen? Er det nyttig med gruppeterapi? Når kan det i så fall være nyttig med gruppeterapi? Hvor lenge må behandlingen vare for å oppnå effekt? Hva skal til for å oppnå varig bedring?

Det er pasientene selv som har rapportert egen yrkesmessig og sosial fungering ved hjelp av spørreskjemaet «Work and Social Adjustment Scale»(WSAS). WSAS måler praktisk fungering i hjemmet, i arbeid/ studier/fritid, sosialt og spesielt i nære relasjoner. Pasientene har fylt ut spørreskjemaet hvert halvår i behandlingsperioden. WSAS er fra før godt dokumentert som et pålitelig måleinstrument.

Les mer: God grunn til optimisme i behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse (Oslo universitetssykehus)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om personlighetsforstyrr. og psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/god-grunn-til-optimisme-i-behandling-av-unnvikende-personlighetsforstyrrelse-napp)