Har kartlagt dødsårsaker blant rusmiddelmisbrukere (ROP)

Pasienter med alkoholmisbrukslidelse dør oftere av somatisk sykdom enn pasienter med blandingsmisbruk, viser ny studie fra NKROP-stipendiat Arne Jan Hjemsæter.

Trist mann som ser på vinflaske

En tredel av deltakerne i en ny studie døde i løpet av 18 år, og snittalderen på de døde var 55 år. Ill.foto: Colourbox.

 

Av Frøy Lode Wiig

Studien som NKROP-stipendiat Arne Jan Hjemsæter har gjennomført, er unik fordi den har svært lang oppfølgingstid. Studien følger en gruppe personer som var til rusbehandling på institusjoner i Hedmark og Oppland i 1997 og 1998. Opprinnelig var rundt 290 pasienter med i prosjektet.

Deltakerne er blitt målt tre ganger: Første måling var i 1997/98, andre måling i 2004, mens Hjemsæter gjennomførte sin datainnsamling i 2015, 18 år etter den opprinnelige undersøkelsen.

Høy dødelighet

Resultater fra prosjektet viser at dødeligheten i gruppa er svært høy. I 2015-versjonen av målingen deltok kun 91 av de opprinnelige deltakerne. Noen ville ikke være med lenger, men hele en tredel av studiedeltakerne var døde 18 år etter første måling. Snittalderen på de døde var 55 år. I den nye studien “Mortality, cause of death and risk factors in patients with alcohol use disorder alone or poly-substance use disorders: a 19-year prospective cohort study” kartlegger Hjemsæter og hans medforfattere hva pasientene døde av. Forskerne ønsket også  å finne ut om det fins bestemte risikofaktorer for tidlig død.

Les mer: Har kartlagt dødsårsaker blant rusmiddelmisbrukere (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/har-kartlagt-dodsarsaker-blant-rusmiddelmisbrukere-rop)