Hasjmisbruk er svært arvelig (Folkehelseinstituttet)

Narkotikamisbruk – og særlig cannabismisbruk – er mer arvelig enn tidligere antatt.

Cannabis er en samlebetegnelse på materiale fra planten Cannabis sativa. Ill.foto: belterz, iStockphoto

Oppvekstmiljø og tilgjengelighet er viktig for om man prøver ut narkotika. Noen få av alle som prøver, blir misbrukere. De fleste av disse har en genetisk sårbarhet som de ikke kjenner til på forhånd. Dette kommer fram i en ny stor studie fra Folkehelseinstituttet.

– Ingen vet på forhånd om de er arvelig disponert eller ei. Man må bruke for å bli misbruker. Bruken vil trigge misbruket hos dem som er genetisk disponert og denne sårbarheten er mye sterkere enn vi tidligere antok, sier forsker Eivind Ystrøm.

Han sier videre at dette betyr at man i folkehelsearbeidet må jobbe for at så få som mulig får anledning til å prøve narkotika. De personene som bærer på en genetisk disposisjon for å bli avhengige kan ikke på forhånd vite om de er sårbare.

Forskerne Eivind Ystrøm og Ted Reichborn-Kjennerud fra Folkehelseinstituttet og samarbeidspartnere ved Virginia Commonwealth University i USA, har undersøkt arvbarheten av narkotikabruk og -misbruk. Forskerne har benyttet data fra tvillingregisteret i Virginia, og denne studien brukte opplysninger fra nesten 1800 mannlige tvillinger født i perioden 1940 til 1974.

Bruk og misbruk av følgende narkotikatyper ble undersøkt: cannabis (hasj og marihuana), kokain, stimulanter (f.eks. amfetamin og ecstasy), beroligende midler (f.eks. rohypnol og valium) og hallusinogener (f.eks. LSD og «magic mushrooms»).

Les mer her: Hasjmisbruk er svært arvelig

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om oppsummert forskning og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/hasjmisbruk-er-svaert-arvelig-folkehelseinstituttet)