Helsebiblioteket fjerner M.I.N.I. fra sine sider

På grunn av utfordringer rundt rettigheter har Helsebiblioteket fjernet M.I.N.I. nevropsykiatrisk intervju fra sine nettsider. 

overlevering av nøkler

Helsebiblioteket gir tilgang til fritt tilgjengelige verktøy og informasjonsressurser, men mister nå M.I.N.I. Ill.foto: Colourbox.

 

MINI-nevropsykiatrisk intervju er et semistrukturert psykiatrisk intervju som brukes for å kartlegge de vanligste psykiske lidelsene hos pasienter, og er i bruk i mange områder av psykisk helsevern.

Det har lenge pågått en diskusjon om rettighetene til den norske versjonen. I dialog med amerikanske rettighetshavere har vi nå sett oss nødt til å avpublisere den digitale versjonen på Helsebiblioteket. Vi har i øyeblikket ikke noen god arvtaker til et generelt verktøy som M.I.N.I. som samtidig er fritt tilgjengelig.

Helsebiblioteket tilstreber transparens i helsetjenestene, også for psykisk helse. Fri tilgang til skåringsverktøy, også for pasienter, kan være av verdi. Sidene for skåringsverktøy er blant de mest brukte innen psykisk helse på Helsebiblioteket.no.

Det er imidlertid fortsatt mange gode skåringsverktøy som fortsatt er fritt tilgjengelige. Helsebiblioteket får jevnlig henvendelser fra forfattere og oversettere om publisering av skåringsverktøy. Du finner Helsebibliotekets samling av fritt tilgjengelige skåringsverktøy ved å gå inn på Psykisk helse og deretter Skåringsverktøy.

Relevante søkeord: MINI, skåringsverktøy, tester, M.I.N.I., screening, psykiske lidelser

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/helsebiblioteket-fjerner-m.i.n.i.fra-sine-sider)