Her er de norske retningslinjene for narkolepsi (Helsedirektoratet.no)

For å sikre lik diagnostisering og behandling av narkolepsi, er det nå utarbeidet Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge.

Ill.foto: surabky, iStockphoto

Antall tilfeller av narkolepsi hos barn økte med vaksinasjonen mot svineinfluensa i 2009. Ill.foto: surabky, iStockphoto

Retningslinjene er utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, og finansiert av Helsedirektoratet.

Narkolepsi er en nevrologisk søvnsykdom som først og fremst kjennetegnes av sterk søvnighet og søvnanfall om dagen. I tillegg sees hos noen kortvarige anfall med tap av muskelspenning ved følelsesmessige påvirkninger.

Narkolepsi hos barn har tidligere vært ansett som en sjeldenhet. I tilknytning til vaksinasjonen mot svineinfluensa i 2009 inntraff det en økning i antall tilfeller av narkolepsi hos barn. De spesielle diagnostiske og behandlingsmessige utfordringene som narkolepsi kan medføre hos barn og unge, gjør at det er behov for standardiserte faglige retningslinjer.

Det finnes i dag ingen helbredende behandling av narkolepsi. Behandlingen tar sikte på å dempe symptomene og gi best mulig livskvalitet og psykososial tilpasning gjennom både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak.

Les mer her: Retningslinjer for narkolepsi

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, retningslinjer og søvnforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-er-de-norske-retningslinjene-for-narkolepsi-helsedirektoratet.no)