Her finner du artikkeldatabaser for psykisk helse

Helsebiblioteket betaler for og har gjort tilgjengelig en rekke referansedatabaser slik at de er gratis tilgjengelige for alle i Norge.

ung mann med pc

Hvilken database du bør velge, avhenger av hva du skal bruke søket til. Ill.foto: Mostphotos.

 

Referansedatabaser viser referanser for artikler, av og til med lenke til selve artikkelen. Denne artikkelen gir deg en oversikt over de viktigste databasene. Vi starter med en som er gratis.

Generelle medisinske databaser:

 • PubMed er en gratis og populær database. Grensesnittet er enkelt, og det er lett å  begrense søketil for eksempel kun fritt tilgjengelige artikler og oversiktsartikler. Grensesnittet viser også når det ble publisert flest artikler om det emnet man har valgt. Blant mye annet gir basen referanser innen  både psykiatri, psykologi og psykiatrisk sykepleie.
 • MEDLINE Lenken går til databaseverten Ovid. Basen inneholder referanser til medisinske fagartikler, men gir bedre mulighet til å strukturere og spare søk.
 • EMBASE er basen for de som er interessert i legemidler. Denne lenken går også til Ovid.

Sykepleie

CINAHL er en spesialdatabase for sykepleie. Grensesnittet i CINAHL er noe gammeldags og tungvint, men basen er presis når en kan bruke den. Husk å klikke på “Search database”-knappen for å finne noe mer enn bare emneord. Lenken går til databaseverten Ovid.

Oppsummert forskning

 • Cochrane Library Cochrane Library er verdens største spesialbase for oppsummert forskning, og for oss  som arbeider innenfor psykisk helse, er de systematiske oversiktene innenfor emnene Mental health og Tobacco, drugs & alcohol spesielt interessante. Cochrane er et samarbeid mellom mange land med hovedsete i London.
 • Campbell Library inneholder oppsummert forskning innenfor utdanning, sosial velferd og kriminalitetsforebygging.
 • Epistemonikos er et supplement til Cochrane Library. Hovedredaksjonen er i Chile. Epistemnonikos er gratis tilgjengelig for alle.
 • Trip Trip-databasen er en gratis, generell medisinsk database som viser kunnskapspyramiden fra engelskspråklige retningslinjer, via oppsummert forskning ned til enkeltstudier. Det er mulig å kjøpe en tilleggstjeneste Trip Pro, som blant annet gir tilgang til fulltekstartikler. TRIP er et akronym for Turning Research Into Practice.

Spesialdatabaser for psykologi og psykiatri

 • PsycINFO er en referansedatabase for litteratur innen psykologi. Den dekker faget fra 1800-tallet til i dag. Basen lages av American Psychologist Association (APA). Lenken går til databaseverten Ovid.
 • In Sum er en norsk spesialdatabase for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Lenken går til Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region Øst og Sør.

Andre relevante databaser

 • ERIC (Education Resources Information Center) er en database for pedagogikk og andre utdanningsrelevante temaer. Basen inneholder referanser, rapporter, artikler fra konferanser, hovedoppgaver og doktoravhandlinger innen fagområdet.
 • OTseeker er en database for ergoterapi (Occupational Therapy). Den inneholder over 4 000 referanser til systematiske oversikter og kvalitetsvurderte studier innen forebygging og behandling særlig relevant for ergoterapi. Man må registrere seg som personlig bruker.
 • PDQ-Evidence er en database for beslutningstakere.

Relevante søketermer: databaser, referansedatabaser, informasjonssøking, medisin, helsefag, sykepleie, ergoterapi, sykepleie, psykologi, psykiatri

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om ikt og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-finner-du-artikkeldatabaser-for-psykisk-helse)