Her finner du norskspråklig kunnskap om vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler er en del av arbeidsdagen for mange i helsetjenesten. Vi har samlet noen av de mest sentrale, norskspråklige kunnskapsressursene.

Mange helsepersonellgrupper er utsatt for vold. Ill.foto: Colourbox

Mange helsepersonellgrupper er utsatt for vold. Ill.foto: Colourbox

At ansatte i psykiatrien, fengsler og politi er utsatt for vold, er godt kjent. Men også ansatte på legevakt har opplevd vold og trusler på jobb.

En av tre ansatte på norske legevakter har vært utsatt for fysisk vold, ifølge Dagens medisin, og nesten halvparten har blitt truet. De fleste har blitt skjelt ut. Dette var de nedslående resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse i regi av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ved Uni helse i Bergen i fjor.

Enkelte yrkesgrupper er mer utsatt enn andre, og ingen er så utsatte som sosialarbeidere, ifølge Aftenposten.

Forebygging

Arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner har derfor i fellesskap utarbeidet veilederen Trusler og vold på arbeidsplassen. Legeforeningen har laget et hefte om hvordan helsepersonell kan forebygge vold og forholde seg til trusler. I tidsskriftet Utposten stod det i nr 7, 2010 en artikkel om hvordan man kan ivareta sikkerheten på legekontoret.

Voldsrisikovurdering

I psykiatrien og kriminalomsorgen kan voldsrisikovurdering være et nyttig redskap for å minske faren for skader. Det finnes en rekke verktøy for voldsrisikovurdering, Helsedirektoratet har laget et rundskriv om bruken av dem. SIFER (Nasjonalt kompetansesenternettverk for SIkkerhets-, Fengsels- REttspsykiatri) har lagt ut vurderinger av en rekke slike verktøy på Internett. Ett av de mest kjente er Brøset violence checklist (BVC), og for BVC er det laget et godt e-læringskurs med videoer der kursdeltakeren får anledning til å vurdere skuespillernes atferd. SIFER arrangerer også mange vanlige kurs. Helsedirektoratet har laget et rundskriv om bruken av verktøy for voldsrisiko. Voldsrisikovurdering er spesielt viktig i forbindelse med utskrivning og løslatelse. I en NOU fra 2010 er det en oversikt over drap begått av personer utskrevet fra psykisk helsevern.

Helsedirektoratet og Politidirektoratet har sammen laget rundskrivet Helsetjenestens og Politiets ansvar for psykisk syke - oppgaver og samarbeid.

Aktuelle lenker:

Safety measures to prevent workplace violence in emergency primary care centres–a cross-sectional study (BMC Health Services Research)

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om retningslinjer og voldsrisiko og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-finner-du-norskspraklig-kunnskap-om-vold-og-trusler-pa-arbeidsplassen)