Her finner du pasientinformasjon innen alderspsykiatri

Opptatt av demens eller delir? Her er en oversikt over hvilken pasientinformasjon du kan finne fra Helsebiblioteket. Informasjonen er en del av temaområdet Alderspsykiatri. 

Eldre dame som ser oppmerksomt på noe

Informasjon til pasient og omsorgspersoner er viktig. Ill.foto Ill.foto: Colourbox.

 

Helsebiblioteket har oversatt og tilpasset pasientbrosjyrer fra oppslagsverket BMJ Best Practice, deriblant en for demens.

BMJ Best Practice er i stor grad kunnskapsbasert, det vil si at konklusjonene bygger på den best tilgjengelige forskningen. Oversettelsen ble gjort i regi av Helsebiblioteket, og alle oversettelser kvalitetssjekkes av fagspesialister.

Alzheimers og andre typer demens (pasientbrosjyre oversatt fra BMJ Best Practice)

Norge har en nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse med mye nyttig stoff, blant annet Fakta om demens.

Pasienter og pårørende som har spørsmål, kan ringe Demenslinjen 81533032.

Eldre kan være utsatt for overgrep. Det finnes en egen kontakttelefon for dette: 800 30 196.

Delir

Eldre mennesker er spesielt utsatt for akutt forvirring etter operasjoner, som følge av medisinering, eller etter infeksjoner. Dette blir også kalt akutt delir eller konfusjon. Delir er ikke noen egen sykdom, men et symptom på annen akutt sykdom. I Store Medisinske Leksikon er det en grundig artikkel om delir. Pårørende kan også ha nytte av å lese artikkelen Lynkurs om delir hos Aldring og helse.

Andre språk

Ofte vil det være behov for brosjyrer om en sykdom på andre språk enn norsk. En god kilde for pasientbrosjyrer på flere språk kan være amerikanske MedlinePlus som utgis av National Library of Medicine, men det varierer hvor mye de har på hvert enkelt språk. De har for eksempel brosjyrer på mange språk om demens, men det er vanskelig å finne tilsvarende om delir. Er man ute etter pasientinformasjon på spansk, er MedlinePlus en god kilde.

Også hos svenske Vårdgivare Skåne finner du brosjyrer på flere språk.

Aktuell lenke:

Helsebibliotekets sider for pasientinformasjon om alderspsykiatri

Relevante søkeord: demens, delir, pasientinformasjon, pasientbrosjyrer, alderspsykiatri

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som tidligere har stått i PsykNytt 27.01.2020

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri, flyktninger og innvandrere og pasientinformasjon, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-finner-du-pasientinformasjon-innen-alderspsykiatri)