Her finner du retningslinjer for akuttpsykiatri

Helsebiblioteket samler retningslinjer og har blant annet bygget opp en samling av retningslinjer for akuttpsykiatri.

Helsebiblioteket gir deg retningslinjene på ett sted. Ill.foto: HelleM, iStockphoto

Generelt består samlingen av  norske retningslinjer, men på psykisk helse området er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer. For tiden utvikler Helsedirektoratet flere retningslinjer innen psykisk helsefeltet, og alle sammen vil bli å finne på Helsebibliotekets nettsider.

Blant retningslinjene for akuttpsykiatri finner du:

Du finner også lenker til en rekke engelskspråklige retningslinjer for området akuttpsykiatri.

Fram til nylig har retningslinjer gjerne vært publisert som store pdf-filer der det har vært vanskelig å finne den nødvendige informasjonen. Dette blir det en forandring på nå. Helsebiblioteket arbeider sammen med Helsedirektoratet for at retningslinjene bedre skal ta i bruk nettets muligheter når de publiseres.

Aktuelle lenker:

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto, og personene på bildene har ingenting med sakene å gjøre.

Les mer om retningslinjer, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-finner-du-retningslinjer-for-akuttpsykiatri)