Her finner du retningslinjer for selvmordsforebygging

Helsebiblioteket samler retningslinjer innen psykisk helse, og har bygget opp en stor samling av retningslinjer for behandling av psykiske lidelser.

Helsebiblioteket gir deg retningslinjene på ett sted. Foto: HelleM, iStockphoto

Hovedvekten er lagt på norske retningslinjer, men for psykisk helse er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer. For tiden arbeides det med flere retningslinjer innen psykisk helsefeltet, og alle sammen er å finne på Helsebibliotekets nettsider.

Blant retningslinjene for selvmordsforebygging finner du:

Faglige retningslinjer for behandling av selvmordsnære pasienter. Lenkeside hos Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Helsedirektoratet 2008

Nasjonalt program for forebygging av selvmord (Nationellt program fõr suicidprevention).  Socialstyrelsen 2006

Du finner også lenker til en rekke engelskspråklige retningslinjer for selvmordsforebygging.

Fram til nylig har retningslinjer gjerne vært publisert som store pdf-filer der det har vært vanskelig å finne den nødvendige informasjonen. Dette blir det en forandring på nå. Helsebiblioteket arbeider sammen med Helsedirektoratet for at retningslinjene bedre skal ta i bruk nettets muligheter når de publiseres.

Aktuelle lenker:

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto, og personene på bildene har ingenting med sakene å gjøre.

Les mer om retningslinjer og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-finner-du-retningslinjer-for-selvmordsforebygging)