Her finner du retningslinjer for søvnforstyrrelser

Helsebiblioteket har samlet retningslinjer på norsk, skandinaviske språk og engelsk innen psykisk helse-feltet. Her er retningslinjene for søvnforstyrrelser.

Søvnapné oppdages gjerne først av partneren. Ill. foto: Anita Patterson, iStockphoto

Søvnvansker kan arte seg forskjellig. Noen har problemer med at de ikke klarer å sovne, noen våkner for tidlig og andre har en tendens til å falle i søvn når som helst. Ofte er søvnvanskene et symptom på underliggende problemer. Søvnforstyrrelser kan ha mange årsaker, så det er viktig med en grundig utredning før man starter behandling.

I Norge har vi et nasjonalt kompetansesenter for søvnforstyrrelser. Det kalles for SOVno.no og holder fysisk til på Haukeland universitetssykehus. Senteret utgir et tidsskrift, Søvn , som kommer ut to ganger i året. SOVno driver formidling, forskning og fagutvikling innen søvn, og de har laget en veileder om søvnproblemer som vi har lenket til: Søvnproblemer - hvordan skal de behandles?

Hvis du skal behandle barn med søvnproblemer, har Veileder i barne- og ungdomspsykiatri et kapittel om søvnproblemer. Er det aktuelt med legemiddelbehandling, vil Legemiddelhåndboka være naturlig å slå opp i. Der er det også et eget kapittel om søvnvansker.

Narkolepsi

Har pasienten din narkolepsi, finnes det en norsk veileder:

PTSD

Mennesker med posttraumatisk stresslidelse vil ofte ha problemer med søvnen. Vi har derfor inkludert en retningslinje for PTSD her:

Post-traumatic stress disorder: the management of PTSD in adults and children in primary and secondary care

Spesialiserte råd

Hvis du ikke skulle finne det du har bruk for i noen av disse retningslinjene, kan du søke etter engelskspråklige retningslinjer om søvnproblemer hos amerikanske Guidelines Clearinghouse . Der vil du finne mer spesialiserte råd.

Aktuelle lenker:

Retningslinjer for søvnforstyrrelser hos Helsebiblioteket

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt .

Les mer om retningslinjer og søvnforstyrrelser , eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-finner-du-retningslinjer-for-sovnforstyrrelser)