Her finner du retningslinjer innen rus og avhengighet

Helsebiblioteket samler retningslinjer på ett sted og har bygget opp en samling også for behandling av rus- og avhengighetslidelser.

narkoman kvinne ved WC

Det finnes et eget pakkeforløp for gravide rusmisbrukere. Ill.foto: Colourbox.

 

De fleste retningslinjene i samlingen innen rus- og avhengighet er norske, men vi lenker også til enkelte utenlandske retningslinjer. I samlingen inkluderer vi også veiledere og pakkeforløp.

Du finner retningslinjene for rus og avhengighet under psykisk helsesidene på Helsebiblioteket. To sentrale retningslinjer er

Planleggingsverktøyet for individuell plan ble sist oppdatert i 2015.

Når du går inn på Helsebiblioteket > Psykisk helse > Rus og avhengighet  > Retningslinjer, vil du se alle retningslinjene for rus og avhengighet. Du kan også velge et tema i nedtrekksmenyen til venstre og velge for eksempel bare Tobakk.

Aktuelle lenker:

Rus og avhenghet – Retningslinjer (Helsebiblioteket)

Retningslinjesamling for psykiske lidelser (Helsebiblioteket)

Retningslinjesamling for somatiske lidelser (Helsebiblioteket)

Relevante søkeord: rusomsorg, rus, avhengighet, narkotika, alkohol, narkomani, alkoholisme, tobakk, røyking, retningslinjer, veiledere, spilleavhengighet, gambling

Dette er en oppdatert utgave av en artkkel som tidligere er publisert i PsykNytt.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om retningslinjer og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-finner-du-retningslinjer-innen-rus-og-avhengighet)