Her finner du retningslinjer innen seksualitet, kjønn og svangerskap

Her er en oversikt over norske retningslinjer innen temaene kjønn, seksualitet og svangerskap, innen rammen av psykisk helse. Ettersom Norge er et lite land, har vi supplert noe med sentrale utenlandske kilder.

Ill.foto: elemi, iStockphoto

Depresjon kan komme både før og etter fødselen. Ill.foto: elemi, iStockphoto

I samlingen for temaer innen og seksualitet finner du således mange britiske retningslinjer. På Helsebiblioteket.no har vi inntil nå plassert kjønn og seksualitet innenfor psykisk helse. Dette er en rent pragmatisk ordning, fordi vi her har den beste muligheten for å behandle temaet grundig.

Temaet er vidt, og favner både psykisk helse-temaer og mer sammensatte temaer som psykisk helse og graviditet, psykisk helse og HIV, samt helseomsorg for transseksuelle.

I samlingen finner du for eksempel:

Vi går jevnlig gjennom samlingen for å holde den oppdatert. Hvis du skulle oppdage nyere retningslinjer enn vi har her, eller andre retningslinjer som du mener vi burde hatt med, kan du sende en e-post til nettredaktøren.

Aktuell lenke:

Retningslinjer om kjønn, seksualitet og psykisk helse (Helsebiblioteket)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto. Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 23.11.2015.

Les mer om depresjon og mani, kjønn og seksualitet og retningslinjer, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-finner-du-retningslinjer-innen-seksualitet-kjonn-og-svangerskap)