Her finner du retningslinjer og veiledere for akuttpsykiatri

Helsebiblioteket samler retningslinjer og har en egen samling for akuttpsykiatri.

Pekefingre mot blå himmel
Helsebiblioteket gir deg retningslinjene på ett sted. Ill.foto: HelleM, iStockphoto

Samlingen består både av  norske og utenlandske retningslinjer og veiledere. For tiden utvikler Helsedirektoratet flere retningslinjer innen psykisk helsefeltet, og alle sammen vil bli å finne på Helsebibliotekets nettsider.

Blant retningslinjene for akuttpsykiatri finner du:

Veilederen for akuttpsykiatri er omtalt i Psykiateren nr 2, 2013. På Helsebiblioteket finner du også lenker til en rekke engelskspråklige retningslinjer for området akuttpsykiatri. Aktuelle lenker:

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto, og personene på bildene har ingenting med sakene å gjøre.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-finner-du-retningslinjer-og-veiledere-for-akuttpsykiatri)