Her finner du retningslinjer om grenselandet mellom kropp og sinn

Under overskriften “Kropp og sinn” har Helsebiblioteket samlet retningslinjer innen områdene psykosomatikk, smerte, subjektive helseplager og andre temaer i grenselandet mellom kropp og sinn.

Skillet mellom kropp og sinn er urgammelt men ikke alltid hensiktsmessig.

Skillet mellom kropp og sinn er urgammelt, men ikke alltid hensiktsmessig. Ill.foto: siartmailru, iStockphoto

På temaområdet finner du retningslinjer for såvidt ulike emner som ME (kronisk utmattelsessyndrom), psykiske problemer som gir somatiske symptomer hos barn, psykiske problemer hos AIDS-pasienter, depresjon hos kreftpasienter, smerter og palliasjon.

Helsebibliotekets samling av retningslinjer inneholder flest norskspråklige retningslinjer, men for psykisk helse-feltet inkluderer vi enkelte retningslinjer på andre skandinaviske språk eller engelsk. Innenfor flere av fagområdene ovenfor finnes det ikke norske retningslinjer.

Aktuelle lenker:

Helsebibliotekets sider for kropp og sinn

Retningslinjer innen området kropp og sinn

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kropp og sinn, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-finner-du-retningslinjer-om-grenselandet-mellom-kropp-og-sinn)