Her kan kommuner søke om tilskudd til arbeid med psykisk utviklingshemming

Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuners arbeid med psykisk utviklingshemmede. Tilskuddet er blant annet avhengig av hvor mange personer med utviklingshemming (utviklingsforstyrrelser) som kommunen er ansvarlig for.

gutt med Downs syndrom

Kommunene kan få ganske store tilskudd. Ill.foto: Colourbox.

 

Antall personer med psykisk utviklingshemming danner grunnlag for utregning av rammetilskudd i kommunen. Kommunene kan søke om tilskudd til særlig krevende tjenester.

Fristen for å søke om tilskudd er 04.04.2018.

Aktuelle lenker:

Helsedirektoratets side om psykisk utviklingshemming

Helsebibliotekets sider om psykisk utviklingshemming

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid og utviklingsforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

Relevante søkeord: utviklingsforstyrrelser, psykisk utviklingshemming, helsevesen, kommuner, kommunalt, helsetjenester, organisering

(/psykisk-helse/aktuelt/her-kan-kommuner-soke-om-tilskudd-til-arbeid-med-psykisk-utviklingshemming)