Hjernescanning kan avdekke autisme hos spebarn (Brain)

MR-scanning av babyer kan gjøre det mulig å avdekke autismespekterlidelser allerede ved seks-månedersalderen, antyder en ny undersøkelse fra USA.

Barn som har søsken med autismespekterlidelser har økt risiko for selv å utvikle autisme. Ill.foto: matt_scherf, iStockphoto

Spebarn som senere får en diagnose på en autismespekterlidelse, har større hjerne og mer cerebrospinalvæske i hjernen, sammenlignet med barn som ikke får diagnosen. Det har en gruppe forskere fra California funnet i den første undersøkelsen som har brukt MR-scanning av barn under to år. Den amerikanske studien er også den første til å undersøke, ved hjelp av MR-scanning, hvordan hjernen utvikler seg hos barn med autismespekterlidelse fra spebarnsalderen og fram til de får diagnosen.

I dag gis en autisme-diagnose som regel når barnet er rundt fire år gammelt. Ved fire-årsalderen er størrelsen og formen på hjernen allerede noe annerledes hos denne gruppen barn, sammenlignet med barn som ikke har en diagnose på autismespekterlidelser. De amerikanske forskerne ønsket å undersøke om denne utviklingen i hjernen kunne spores tidligere.

Tidligere forskning har vist at det å ha søsken med en diagnose på autismespekterlidelser øker sjansen for å utvikle autisme betydelig. Femtifem barn tok del i undersøkelsen. Av disse hadde trettitre barn søsken med en autisme-diagnose. Ti barn i denne gruppen fikk senere en diagnose på autismespekterlidelser.  Ingen av de tjueto barna som ikke hadde slektninger med en autisme-diagnose, fikk diagnosen senere.

Alle barna ble scannet da de var seks til ni måneder gamle. 43 barn ble scannet ved 12 til 15-måneders alderen, og 42 ved 18 til 24 måneder.

Scanningen viste at:

  • Hos barna som fikk en diagnose på autismespekterlidelser senere, vokste hjernen fortere, sammenlignet med gruppen uten autisme-diagnose
  • Autisme-gruppen hadde mer væske mellom hjernen og hodeskallen (ekstra-aksial væske), sammenlignet med den andre gruppen
  • Barna med autisme-diagnose hadde større hodeomkrets, noe som ble forårsaket av større hjerne og mer spinalvæske

- Unormal sirkulasjon av cerebrospinalvæske hos babyer kan spille en rolle i utviklingen av autisme. Vi tror at funnene våre er spennende og bør registreres, men vi er også klar over at studien har mange begrensninger, så som at antall deltakere i studien er veldig lavt. Vi ønsker alle forsøk på å gjennomføre undersøkelsen på nytt velkommen, konkluderer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom, diagnostikk og utredning og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/hjernescanning-kan-avdekke-autisme-hos-spebarn-brain?fbclid=IwAR3z26RIq9CpgX9B0I2QmjI2xiumQS2yEy1_sj2Lct_J1_c-jq4Xd7q4vnE)