Hold deg oppdatert med Helsebibliotekets tidsskrifter om selvmord og selvmordsforebygging

Helsebiblioteket gir tilgang til tre tidsskrifter om selvmord og forebygging. 

Ung mann med selvmordstanker

Helsebiblioteket har oversikt over tidsskrifter om selvmordsforebygging. Ill.foto: Colourbox.

 

Innen fagområdet selvmord og selvmordsforebygging finner du et par sentrale engelskspråklige, samt et viktig norsk tidsskrift. For eksempel:

Du finner disse tidsskriftene ved at du går inn på Helsebibliotekets psykisk helse-sider, og deretter velger Selvmord og selvskade, og til slutt Tidsskrifter. Du må logge inn på Helsebiblioteket først for å lese disse tidsskriftene (unntatt Suicidologi som er åpent for alle).

Aktuelle lenker:

Helsebibliotekets tidsskrifter om selvmord og selvskading

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om selvmord og selvskade og tidsskrifter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/hold-deg-oppdatert-med-helsebibliotekets-tidsskrifter-om-selvmord-og-selvmordsforebygging)