Hva fungerer for unge rusmisbrukere under 20? (Norsk Psykologforening)

Hvilke behandlingsmodeller fungerer eller virker lovende for unge rusmisbrukere under 20 år? I Atferdssenterets nye rapport ”Modeller for rusbehandling – En kunnskapsoversikt” svarer Terje Ogden, Christine Hassel Kristoffersen og Per Holth.

Eksperimentering med rusmidler har blitt vanligere blant ungdom i Norge, som ellers i Europa. Ill.foto: theprint, iStockphoto

Modellene som er gått nærmere etter i sømmene, er rettet mot ungdom under 20 år med eksperimenterende og tidlig misbruk.

Det foreligger flest kontrollerte studier med metodisk kvalitet for familie- og nærmiljøbaserte behandlingsmodeller, men de tre forfatterne har også funnet relevant litteratur om institusjonsbehandling og behandlingskollektiver for rus.

Forskningen viser blant annet at familieterapi er bedre enn andre behandlingstilnærminger utenfor institusjon.

Familie- og nærmiljøfokuserte modeller viser positive resultater på tvers av grupper, type rusmisbruk, type rusmiddel, komorbide forstyrrelser, alder, kjønn og etniske bakgrunn.

Les mer her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto, og personene på bildene har ingenting med sakene å gjøre.

Les mer om barn og ungdom og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/hva-fungerer-for-unge-rusmisbrukere-under-20-norsk-psykologforening)