Hvordan bli bedre i mindfulness – oppmerksomt nærvær

Vil du lære mer om mindfulness - oppmerksomt nærvær? Her er et knippe lenker som hjelper deg igang.

Mindfulness-teknikk er inspirert av buddhistisk meditasjon. Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto

Oppmerksomt nærvær blir i økende grad tatt i bruk som behandling for flere psykiske lidelser, deriblant tvangslidelse og angst. Det blir også brukt i forebygging av tilbakefall ved depresjon og stoffavhengighet. Selve begrepet mindfulness kommer fra buddhistisk meditasjon og er oversatt fra sanskrit og pali.

Det er ikke så vanskelig å finne forskning om effekten av mindfulness, men å finne stoff om hvordan man faktisk skal bruke teknikken i terapi er litt verre. Vi har forsøkt å finne noen gode eksempler på beskrivelser av hvordan man kan bli bedre til å bruke mindfulness i terapi.

Oversikten vår er ikke komplett, men disse tre kan være en grei skriftlig innføring:

Mindfulness in psychotherapy: an introduction (artikkel i Advances in psychatric treatment)

Å være tilstede sammen: oppmerksomt nærvær i psykoterapi (artikkel i Psykologtidsskriftet)

Oppmerksomhetstrening og stressmestring (Micael de Vibe og Torild Bakke ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten).

Mange liker gjerne å lære ved hjelp av video. Google TechTalks har hatt mindfulness som tema på flere forelesninger. Denne videoen tar for seg mindfulness og nevrologi: Cognitive neuroscience of mindful meditation. Foreleseren forklarer hvordan mindfulness meditasjon virker på hjernen. Han beskriver også hvordan mindfulness kan utøves og viser noen av resultatene av bruk.

Det finnes en egen norsk forening for oppmerksomt nærvær: Norsk forening for oppmerksomt nærvær i helse, undervisning og forskning. De har lenker til både videoer og litteratur.

Dersom du vet om andre kilder som du synes vi burde ha med, kan du sende en e-post til forfatteren av denne artikkelen.

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om angst, depresjon og mani, psykisk helsearbeid og psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/hvordan-bli-bedre-i-mindfulness-oppmerksomt-naervaer/)