Hvordan jobber oppsøkende psykisk helse- og rusteam? (ROP)

Tre nye filmer gir deg innblikk i hvordan norske FACT-team jobber. Oppsøkende behandlingsteam tilpasses nå også for en yngre og eldre målgruppe.

 

kvinne som ringer på dørklokke

Det er i dag få FACT-team som retter seg spesifikt mot unge og eldre. Ill.foto: Mostphotos.

 

 

Av Marte Goplen

Tanken bak oppsøkende behandlingsteam (ACT/FACT) er at behandling av personer som sliter med alvorlige rus- og/eller psykiske lidelser kan flyttes til brukerens hjem og nærmiljø.  Mange personer i denne gruppen sliter med å dra nytte av helse- og omsorgstjenester i sin ordinære form. Det er derfor viktig at helse- og omsorgstjenestene driver oppsøkende virksomhet for å sørge for at disse menneskene får den hjelpen de har krav på.

Nye målgrupper for FACT

Prosjektleder for filmene, spesialkonsulent Camilla Bordevich ved Korus Oslo, sier i et intervju med NAPHA at det er interessant å se hvordan FACT-modellen kan prøves ut mot nye målgrupper. På nåværende tidspunkt finnes det få FACT-team som retter seg mot målgruppen unge og eldre.

– Filmene er ment å inspirere andre til å starte slike team. I tillegg til de tre filmene vi lanserte nå er det laget en til tidligere, som forklarer hva som er viktig for å lykkes med tverrfaglig arbeid på tvers av kommuner, spesialisthelsetjeneste og ulike faggrupper, forteller Bordevich til NAPHA.

Filmene ble lansert under et webinar 11. desember og er nå publisert ut i ulike kanaler.

Her kan du se filmene:

Hva er FACT-team?

FACT Ung

FACT Eldre

Les mer: Hvordan jobber oppsøkende psykisk helse- og rusteam? (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri, barn og ungdom og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/hvordan-jobber-oppsokende-psykisk-helse-og-rusteam-rop)