Hvordan organisere et akuttilbud for ungdom i selvmordsrisiko (Suicidologi)

De fleste som mottar et akutt tilbud i psykisk helsevern for barn og unge henvises med bakgrunn i bekymring rundt selvmordsrisiko. Ved BUPA Ungdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp i Drammen er behandlingstilbudet organisert slik at disse ungdommene kan følges opp ambulant eller poliklinisk. Artikkelen beskriver gjennom case og data innhentet i MAP-studien (Ruud et al., 2006) hvordan prinsipper som tilgjengelighet, fleksibilitet og kontinuitet utgjør grunnlaget for denne praksisen.

Ill.foto: biffspandex, iStockphoto

Akutte selvmordstanker kan utløses av kjærlighetssorg, fall i skoleprestasjoner, konflikter med familie, venner eller annet. Ill.foto: biffspandex, iStockphoto

Ved Lise Baklund, Kjetil Nilssen, Liv Ristvedt og Pål Zeiner

Selvmordsrisiko er en av de vanligste grunnene til henvisning til psykiatriske akuttavdelinger for ungdom. Ved Ungdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp i Drammen har en gjennom flere år arbeidet med fleksible løsninger for ungdom med akutt selvmordsrisiko. Behandlingen kan skje gjennom innleggelse, polikliniske samtaler eller ambulante tiltak. I 2005 deltok seksjonen i Multisenterstudien for akuttpsykiatri (MAP-studien). Sentrale spørsmål i studien var: Hva kjennetegner pasientene? Hvilken sammenheng er det mellom vurdert selvmordsrisiko og valg av behandlingsnivå? Hvordan operasjonalisere prinsippene tilgjengelighet, fleksibilitet, kontinuitet, familie og nettverk i behandlingen av unge mennesker i selvmordsrisko? Her presenteres noen av dataene seksjonen samlet inn under MAPstudien, samt hovedprinsippene som er fulgt, illustrert med ulike case. Artikkelen beskriver hvordan man kan gi et poliklinisk/ambulant tilbud til ungdom med forhøyet selvmordsrisiko.

Les mer her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom, psykisk helsearbeid og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/hvordan-organisere-et-akuttilbud-for-ungdom-i-selvmordsrisiko-suicidologi)