Ikke flere komplikasjoner med antipsykotika under svangerskapet (Tidsskrift for den norske legeforening)

Bruk av antipsykotiske legemidler under svangerskapet gir ikke økt risiko for komplikasjoner, verken hos mor eller barn.

Ill.foto: monkeybusinessimages, iStockphoto

Over 2000 kvinner deltok i studien. Ill.foto: monkeybusinessimages, iStockphoto

 

Av T B Haugen 

De fleste studier om sikkerhet ved bruk av antipsykotiske legemidler hos gravide gjelder eldre legemidler som i stor grad er blitt erstattet med nyere, såkalt atypiske antipsykotika. I en nylig publisert kanadisk studie har man undersøkt svangerskapskomplikasjoner og fødselsutfall hos kvinner som hadde brukt antipsykotika under svangerskapet i perioden 2003 – 12.

Studien omfattet over 1 000 kvinner med enkeltsvangeskap som hadde fått forskrevet antipsykotika minst to ganger under graviditeten, hvorav minst én gang i første eller annet trimester. De fleste hadde brukt kvetiapin.

Kontrollgruppen besto av like mange kvinner som ikke hadde brukt antipsykotika. De som hadde brukt antipsykotika, hadde ikke større risiko enn ikke-brukerne for svangerskapsdiabetes, svangerskapshypertensjon eller venøs tromboembolisme.

Les mer: Antipsykotikabruk under svangerskapet (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, kjønn og seksualitet og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/ikke-flere-komplikasjoner-med-antipsykotika-under-svangerskapet-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)