Instrumenter for å vurdere selvmord får stryk (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

I en ny systematisk oversikt har svenske forskere evaluert ulike instrumenter for å vurdere risiko for selvmord og selvmordsforsøk. Konklusjonen er at instrumentene ikke er gode nok.

Ill.foto: Jirsak, iStockphoto

Skåringsverktøy for selvmordsrisiko er ikke pålitelige nok. Ill.foto: Jirsak, iStockphoto

 

Av Frøyd Lode Wiig

En ny systematisk litteraturoversikt fra Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har identifisert og evaluert ulike instrumenter for å vurdere risiko for selvmord og selvmordsforsøk. Forfatterne har evaluert tretten instrumenter for vurdering av selvmordsforsøk og ni for selvmord.

For at et instrument skal anses som tilstrekkelig følsomt satte de en nedre grense på 80 prosent sensitivitet og 50 prosent spesifisitet. Sensitivitet henspiller til i hvor stor grad instrumentet finner de som er utsatt for å kunne gjennomføre et selvmord eller et forsøk på dette, mens spesifisitet handler om å skille ut de som ikke er i risikosonen. Det mangler vitenskapelig støtte for at de undersøkte instrumentene er pålitelige nok, konkluderer forfatterne.

Se hvilke instrumenter det gjelder her: Instrumenter for å vurdere selvmord får stryk (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om selvmord og selvskade og skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/instrumenter-for-a-vurdere-selvmord-far-stryk-nasjonal-kompetansetjeneste-rop)