JAMA Network Open – fritt tilgjengelig tidsskrift av høy kvalitet

American Medical Association har et tidsskrift som heter JAMA Network Open. Der publiseres også mange gode psykiatriartikler.

åpen hengelås

Den åpne hengelåsen forteller at artikkelen er åpent tilgjengelig – open access. Ill.: Wikimedia/PLOS

 

JAMA Network Open 

JAMA Network Open er et månedlig medisinsk tidsskrift med åpen tilgang som blir utgitt av American Medical Association (AMA). Tidsskriftet ble startet i 2018, og dekker alle aspekter av biomedisinsk vitenskap. 

JAMA Network Open finansieres av publiseringsavgifter, og de fleste artiklene er tilgjengelige under en Creative Commons Licence. Ifølge Journal Citation Reports har tidsskriftet en svært høy impact factor  på 5.032, og det rangeres som nr 19 av 165 i kategorien «Medicine, General & Internal». Blant open access-tidsskriftene i kategorien blir JAMA Network Open rangert som nummer 4 (Kilde: Wikipedia). 

Andre tidsskrifter fra AMA

Også de andre tidsskriftene fra AMA publiserer mange open access-artikler. Vi har tidligere skrevet i PsykNytt at du i PubMed Central (National Library of Medicine) kan hente fram alle artikler med filter open access fra BMJ og fortsette å søke mer spesifikt. Noe liknende kan du gjøre for å søke fram open access-artikler fra JAMA. Etter å ha søkt opp tidsskriftet JAMA i PubMed  kan du søke opp artikler, for eksempel om depression. Deretter kan du velge filter Free fulltext og voilà: Gratis tilgang til artikler om depresjon i JAMA!

Gratis artikler om covid-19

Alle artikler om covid-19 i JAMA er gratis tilgjengelige, og JAMA har en egen startside for covid-19.  

Forskning er ikke alt

Fra PMC Journal List kan du hente fram open access-artikler fra svært mange tidsskrifter. Flere tidsskrifter har en open access-policy på forskningsartikler.

Men å få tilgang til forskningsartiklene er selvfølgelig ingen fullgod erstatning for tilgang til hele tidsskriftet. Vi går glipp av kommentarartikler, ledere, og mye av det som gjør tidsskriftet til god og forståelig lesning. Forskningsartikler er tunge å lese, og ofte er det nødvendig med tolkninger eller forklaringer av konsekvenser av forskningsresultatene. Tidsskriftets «atmosfære», eller «ånd» får man ikke. Men likevel: tilgang til forskningen er et stort skritt i riktig retning.

Relevante søkeord: open access, tidsskrifter, jama network open, covid-19, forskning

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kropp og sinn og tidsskrifter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/jama-network-open-fritt-tilgjengelig-tidsskrift-av-hoy-kvalitet)