Klinisk relevant om psykologi for leger (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Denne boka er ment å være en praksisnær og anvendelig lærebok i psykologi for yngre leger og medisinstudenter. Ambisjonen er å favne hele mennesket i den tiden vi lever i.

 

bokforside

Boka spenner vidt, men holdes sammen av fast struktur.

 

 

Anmeldt av Tuva Kolstad Hertzberg

Dette forklarer den store spredningen i temaene. Temaene belyses fra et psykologisk perspektiv, og de har til hensikt å gi leseren klinisk anvendelig evidensbasert kunnskap, i tillegg til å innby til teoretisk og personlig refleksjon. Bokas forfattere er forskere som har klinisk erfaring innenfor de områder de beskriver.

Boka er skrevet på dansk og har 22 enkeltkapitler som er skrevet av ulike forfattere. Kapitlene har en gjennomgående lik struktur, noe som gjør at boken fremstår helhetlig til tross for et vidt spenn av temaer.

Alle kapitlene starter med hovedpunkter. Bokser med spørsmål ment for teoretisk og personlig refleksjon, illustrerende kasuser og figurer bidrar til en ryddig og oversiktlig fremstilling, som enkelt kan brukes i den kliniske hverdagen.

Les hele anmeldelsen: Klinisk relevant om psykologi for leger (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Malene Flensborg Damholdt, Mimi Yung Mehlsen Psykologi i medicinsk praksis 364 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2020. Pris DKK 300 ISBN 978-87-93590-86-1

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om diagnostikk og utredning og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/klinisk-relevant-om-psykologi-for-leger-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)